Psykologisk konsultation v/ Liselotte Valentin
Mit navn er Liselotte Valentin. Jeg er 50 år. Jeg er autoriseret psykolog og blev uddannet fra Københavns Universitet i 1993. Er medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg har i alle årene, efter jeg blev kandidat, efteruddannet mig. Jeg har en 3-årig efteruddannelse i strukturel familieterapi, hvor jeg arbejder med hele familien. Endvidere en 3-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, både indenfor voksen og børne/ungdomsområdet. Derudover har jeg i alle årene efteruddannet mig i både kognitivt og projektivt undersøgelsesmateriale. Har bla. en 3-årig efteruddannelse i Rorschach personlighedsundersøgelse.

Jeg har tidligere arbejdet på døgninstitutioner og dagskoler for børn, samt med dagbehandling af familier, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Jeg har mange års erfaring med undersøgelse og behandling af børn og voksne, familiebehandling, forældrerådgivning, individuel terapi med voksne og terapi og samtaler med børn og unge. Derudover supervision af dag –og døgninstitutionspersonale.

Jeg har, på nuværende tidspunkt, arbejdet 8 år indenfor Børne-og Ungdomspsykiatrien, med undersøgelse og behandling af børn med forskellige psykiatriske diagnoser, såsom ADHD, autisme, OCD, fobier, angst, depression, kontakt -og udviklingsforstyrrelser. Endvidere har jeg medvirket i et Phd. projekt med gruppebehandling, indenfor kognitiv social færdighedstræning med Børn med ADHD og deres forældre og Cool Kids Angstgruppebehandling for børn og deres forældre.

Jeg har været privatpraktiserende siden 2004.

Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen.

Some description

LiseLotte Valentin
Cand.Psyk


Strandmøllevej 190A
4300 Holbæk 

Tlf.: 6080 4508
Email: kontakt@liselottevalentin.dk 

Medlem af:

Some description Psykiatrifonden
Some description Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose
Some description Dansk Psykolog Forening