Psykologisk konsultation v/ Liselotte Valentin
I min klinik på Strandmøllevej i Holbæk, arbejder jeg løsningsfokuseret og med at finde dine ressourcer og den positive energi hos dig. Dvs. jeg kigger ikke så meget tilbage, men mere på nu’et og fremad. Fortiden giver en god indsigt og forståelse, og den bruger jeg til at hjælpe dig med at bryde gamle mønstre og komme videre ad en måske mere hensigtsmæssig vej for dig.  

 

Jeg arbejder både med rådgivning og den mere terapeutiske samtale. Alt efter hvilken problematik du kommer med, vil jeg vurdere, hvilken form for behandling jeg finder mest relevant for dig. Jeg har både en psykoterapeutisk, kognitiv og familieterapeutisk baggrund. Derudover arbejder jeg med hypnose og tankefeltterapi, som du kan læse mere om under de respektive faner.

Yderligere har jeg opgaver for forskellige kommuner, hvor jeg laver psykologiske undersøgelser og samtaleforløb.

 

Mine kerneydelser er her:

Selvtillids -og identitetsproblemer

Føler du dig rådvild i dit liv/livskriser

Lifecoaching

Stress

Familierådgivning

Børneopdragelse

Skilsmisse

Vanskeligheder ved at være sammenbragt familie

Rygestop

Lettere former for afhængighed

Lettere former angst

Tristhed/lettere depressive tilstande

Lettere OCD tilstande

Psykologiske undersøgelser (børn/voksne)

Psykoedukation og vejledning til forældre med børn med forskellige psykiatriske diagnoser. Heriblandt ADHD. Some description

LiseLotte Valentin
Cand.Psyk


Strandmøllevej 190A
4300 Holbæk 

Tlf.: 6080 4508
Email: kontakt@liselottevalentin.dk 

Medlem af:

Some description Psykiatrifonden
Some description Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose
Some description Dansk Psykolog Forening